Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit - Kategoria: IV-a

  2. Specialist në Drejtorinë e Akreditimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit - Kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   BLERINA QAZIMI89.4 pikë
2.   NDREC LOKA81 pikë
3.   SUADA VATHI72.8 pikë