Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

  2. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

  3. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

  4. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

  5. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   ARJOLA HOXHA90.4 pikë
2.   DENADA DOSTI87 pikë
3.   ABRAHAM NALLBANI84.2 pikë
4.   BUJAR COKA83 pikë
5.   LORIS KRATELLARI82.6 pikë
6.   ADRIAN ZELA82.2 pikë
7.   FLAVIA JAUPI72.8 pikë
8.   LEDION PAJO71 pikë