Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Dibër - kategoria: IV-b

  2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tropojë - kategoria: IV-b

  3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Përmet - kategoria: IV-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   ARJANA REÇI86 pikë
2.   LUZVAN MEÇI72 pikë
3.   VALJONA BOSHNJAKU72 pikë