Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

  2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

  3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

  4. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

  5. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Berat - kategoria: IV-b

  6. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Vlorë - kategoria: IV-b

  7. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Vlorë - kategoria: IV-b

  8. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Lushnje - kategoria: IV-b

  9. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Lushnje - kategoria: IV-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   NERTILA LLAÇAJ92 pikë
2.   DORJAN HOXHA82.6 pikë
3.   ESMERALDA ZYLALI ( MUÇOLLI )80.6 pikë
4.   DESART GJONI78.4 pikë
5.   LEME HAJDARI78 pikë
6.   ERALDA MEMELLI77 pikë
7.   JULIAN BEQIRAJ76 pikë
8.   ERISA DYRMISHI75 pikë
9.   FRADIOL DINE74 pikë
10.   SHUKRI MARKU74 pikë
11.   LEJDA ABAZI72 pikë
12.   BESNIK TOZAJ72 pikë
13.   YLLKA PETANAJ71 pikë
14.   XHEKSILA HAMATAJ 70.2 pikë