Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

  3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   HAVA MEMKO92 pikë
2.   MIMOZA MARKO86 pikë
3.   RENATA KOCAQI85.8 pikë
4.   EDITA PAPA82.8 pikë
5.   ERLINDA PLYKU80.2 pikë
6.   SHPATI NEXHA80 pikë
7.   FLORENC DAUTI79 pikë
8.   ERIONA KOLA78 pikë
9.   EDVIN SINANI75.8 pikë
10.   ANISA XAKE74.4 pikë
11.   SARA LLESHI74 pikë
12.   ANTONJETA ZADRIMA73.8 pikë
13.   ALBANA MALÇI72 pikë
14.   GRID MARKU72 pikë
15.   ALDA MARKU71.8 pikë
16.   ARDITA KURTI71.8 pikë
17.   JETMIR DEDAJ71 pikë