Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

  2. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

  3. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

  4. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

  5. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

  6. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

  7. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

  8. Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   EDITA PAPA90 pikë
2.   MIMOZA MARKO89.4 pikë
3.   JETMIR DEDAJ86.2 pikë
4.   ERLINDA PLYKU83.6 pikë
5.   SHPATI NEXHA83.2 pikë
6.   RENATA KOCAQI83 pikë
7.   VALBONA NDOCI80.4 pikë
8.   KRISTI PEJO79.8 pikë
9.   ERVIS MEMAGA79.4 pikë
10.   LORELA FAKAJ77 pikë
11.   ESMERALDA ZYLALI ( MUÇOLLI )76.2 pikë
12.   INES TERSHALLA ( SPAHIU )75.2 pikë
13.   OERD SHAMATA73.6 pikë
14.   VALBONA DEVOLE73.4 pikë
15.   ELONA EMIRI70.6 pikë
16.   AGIM SINANI70.4 pikë
17.   ARDITA KURTI70.4 pikë
18.   GENT MECI70.4 pikë