Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
  1. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pukë - kategoria: III-b

  2. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pogradec - kategoria: III-b

  3. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Kurbin - kategoria: III-b

  4. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Mat - kategoria: III-b

  5. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Krujë - kategoria: III-b

  6. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Lushnje - kategoria: III-b

  7. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Gjirokastër - kategoria: III-b

  8. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Lezhë - kategoria: III-b

  9. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: III-b

  10. Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Elbasan - kategoria: III-b


Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

1.   GENTJAN GAZIDEDJA77.8 pikë
2.   KLODIAN HAJVAZI76.8 pikë
3.   LEONARD PERJAKU73.6 pikë
4.   LINDITA LELÇAJ73 pikë
5.   ROLAND SULIKA71.4 pikë