Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


 1. Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Albana Hodaj
 • Alketa Polisi
 • Ana Shkreta
 • Andrea Shllaku
 • Anila Shurdhi
 • Borana Kosta
 • Brikena Mehmeti
 • Elton Cerri
 • Erkinela Nushi
 • Ermira Hajrullahi
 • Everest Dedja
 • Ilda Kasaj (Çadri)
 • Irena Zeqaj
 • Matilda Shabani
 • Suela Haxhija
 • Xhuljeta Kajusha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.10.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.10.2019., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë