Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


 1. Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kontratave të Koncesioneve, në Drejtorinë e Koncesioneve, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Arben Yzellari
 • Artan Bulku
 • Besmir Likaj
 • Brikena Mehmeti
 • Eralda Alhysa
 • Everest Dedja
 • Fatjona Dalliu
 • Ina Zeqaj
 • Mariglen Brashiba
 • Regels Mija
 • Suela Haxhija
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.9.2019., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.9.2019., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë