Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


 1. Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Fushën Penale, në Drejtorinë për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Zanaj
 • Alsaed Sinani
 • Angjelina Kapino
 • Besmir Lesaj
 • Daorta Berdaj
 • Emiliano Likaj
 • Eneda Ajdari
 • Erjona Mustafaraj
 • Ermal Torra
 • Julian Collaku
 • Laert Elmazaj
 • Lorenc Gordani
 • Marsela Zeneli
 • Ornela Marashi
 • Yllka Jahja
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 4.2.2019, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.2.2019, ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.