Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


 1. Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Riskut, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria: III-a/1

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Aida Allushi
 • Alket Malo
 • Angjelina Kapino
 • Bledar Lulaj
 • Bonina Meleqi
 • Everest Dedja
 • Jasmina Daiu
 • Leonard Garuli
 • Mimoza Corbaxhiu
 • Servet Qoshi
 • Suela Haxhija
 • Zef Zefi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 18.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.1.2019, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.