Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist (TI) në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Dixhital, në Drejtorinë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Sigurisë, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe IT, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Punëve të Jashtme - Kategoria: III-b

 3. Specialist (TI) në Sektorin Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare - Kategoria: IV-a

 4. Specialist (TI) në Drejtorinë e Teknologjisë dhe Informacionit, në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit - Kategoria: IV-a

 5. Specialist në Sektori i e-Shkollës dhe Teknologjisë, në Drejtorinë e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

 6. Specialist në Sektorin e Zhvillimit dhe Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit dhe Sistemeve Mjekësore, në Ministrinë e Shëndetësisë - Kategoria: III-b

 7. Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Autoritetin Rrugor Shqiptar - Kategoria: IV-a

 8. Specialist në Sektorin e Përpunimit, Menaxhimit të Arkivës dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Arkivën Shtetërore të Sistemit Gjyqësor - Kategoria: IV-b

 9. Specialist në Sektorin e Zhvillimit, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - Kategoria: III-b

 10. Specialist (TI) në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit dhe Dixhital, në Drejtorinë e Evidencës Qendrore dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adela Hajdari
 • Adona Allkja
 • Alba Shkëlqimi
 • Armant Vogli
 • Bora Abazaj
 • Eda Tabaku
 • Edlira Eltari
 • Edmond Korbi
 • Emiljano Cenko
 • Endri Toçila
 • Enkelejd Braho
 • Enxhi Mete
 • Ersila Qeramixhiu
 • Erxhin Daja
 • Esmeralda Bërdufi
 • Gevi Ptrela
 • Greta Dosti
 • Jonian Shalsi
 • Jonida Jakupi
 • Kastriot Tema
 • Marilda Kalemasi
 • Ornela Begu
 • Rexhildo Fifo
 • Ronela Alvora
 • Rufat Alla
 • Shpëtim Topalli
 • Sokol Shurdhi
 • Suela Gjimi
 • Tiziana Malko
 • Zana Dulla
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.7.2017, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.7.2017, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.