Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Kontratave, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Sigurimit të Cilësisë, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Afrodhiti Shehu
 • Alban Gusho
 • Altin Shano
 • Arben Soxhuku
 • Ardit Cami
 • Arenc Grabova
 • Arjeta Kaja
 • Arjola Balliu
 • Arsela Hankollari
 • Aurora Ferko
 • Besnik Tozaj
 • Betime Gjorreta
 • Blendi Skendo
 • Denisa Deliu
 • Edis Ibrahimi
 • Elda Cani
 • Eliverta Rapushaj
 • Elvi Ormënaj
 • Emirjana Dimo
 • Emirjon Mema
 • Endri Gjorga
 • Enea Gjermeni
 • Enver Sulejmani
 • Evisjana Krasniqi
 • Gentiana Faslia
 • Gentjan Gazidedja
 • Gilberta Cullhaj
 • Ilirjan Nerguti
 • Klaudia Reçi
 • Laureta Mehmetaj
 • Ledia Meta
 • Migena Rustemi
 • Nertila Mete
 • Sonila Kosova Meço
 • Spartak Hodo
 • Suela Lilollari
 • Suilda Grosha
 • Xhulia Karaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.6.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.