Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Monitorimit dhe Video Editimit, në Drejtorinë e Informacionit, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - kategoria III-b

 2. Specialist (Redaktor) në Sektorin e Informacionit, në Drejtorinë e Informacionit, në Departamentin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Qytetarët, në Kryeministri - kategoria III-b

 3. Specialist në Sektorin e Koordinimit, në Drejtorinë e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adita Çota
 • Admir Hanaj
 • Ajana Abedini
 • Albjona Rrapaj
 • Alma Zhurda
 • Alsaed Sinani
 • Altin Selimi
 • Antoneta Hoxha
 • Ardit Tabaku
 • Arjola Gjata
 • Arsela Hankollari
 • Avjerina Bazaj
 • Benuelda Bali
 • Berina Konesha
 • Brunilda Ballgjini
 • Dritan Balla
 • Edita Sefullaj
 • Eduart Lika
 • Edvin Koxhaj
 • Ejola Demaj Shehaj
 • Elona Greca
 • Elsa Mimini
 • Elsa Vorfi
 • Endi Kazazi
 • Englantina Gjona
 • Enkeleta Kastrati
 • Ensuida Voda
 • Erjola Cullufe
 • Ervin Goga
 • Esi Qafoku
 • Esmeralda Vefa
 • Etleva Lleshi
 • Eugerta Teqja
 • Eva Marku
 • Gentjan Gazidedja
 • Glberta Cullhaj
 • Ilirjana Osdautaj
 • Jetmira Hotaj
 • Julian Fakaj
 • Klotilda Margjeka
 • Kriselda Xhixho
 • Lejmonda Hysaj
 • Leonora Laçi
 • Lridona Bacinozi
 • Lulezim Cuka
 • Malbora Marku
 • Malvina Tare
 • Malvina Tema
 • Mirjeta Msaj
 • Nigela Liçi
 • Orges Bozaxhiu
 • Paula Papa
 • Rdinela Azizaj
 • Rudina Çpi
 • Rxhensa Skira
 • Sajmir Buzo
 • Salvator Gjeçaj
 • Silvana Leka
 • Silvana Mançellari
 • Silvana Shehu
 • Taulant Ulqinaku
 • Vilma Hoxha
 • Xheni Vasha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.