Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor - Kategoria: IV-a

 3. Specialist në Sektorin e Financës dhe Kontrollit të Brendshëm, në Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile - Kategoria: IV-a

 4. Specialist i Financës në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Sekretariatin e Nismës për Transparencë - Kategoria: IV-a

 5. Specialist (buxheti) në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë e Financave dhe Statistikës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - Kategoria: IV-a

 6. Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë - Kategoria: IV-b

 7. Specialist në Sektorin e Përpunimit, Menaxhimit të Arkivës dhe Marrëdhënieve me Publikun, në Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor - Kategoria: IV-b

 8. Specialist (financë) në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Abaz Qeli
 • Ada Qyqja
 • Adrian Kello
 • Alma Dega
 • Alma Haxhiaj
 • Anisa Qose
 • Anjeza Gjuzi
 • Armelinda Kasapi
 • Besnik Lamaj
 • Blerina Bitri
 • Bruna Xhafaj
 • Dhurata Leka
 • Elvin Noka
 • Entela Xhakollari
 • Erion Prendi
 • Ermal Prifti
 • Ertugert Xhemollari
 • Ervin Brari
 • Ilir Bardhi
 • Keida Velsmali
 • Klevi Hajdini
 • Kodiana Belegu
 • Leandri Cani
 • Majlinda Kulla
 • Makbule Meta
 • Mitjana Tnto
 • Mmoza Corbaxhiu
 • Rilinda Musaj
 • Saimir Kraja
 • Skender Taga
 • Sokol Shurdhi
 • Tereze Fusha
 • Valter Groballi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.11.2016, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.11.2016, ora 10:00 në ambientet e Godines Inovacioni, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.