Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Projekteve, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - Kategoria: IV-a (Shkenca Shoqërore)

 2. Specialist në Sektorin e Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve IPA, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Transportit dhe Infrastrukturës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë - Kategoria: III-b (Shkenca Shoqërore)

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alban Osmanaj
 • Alban Preçi
 • Ali Zotaj
 • Antoneta Ozuni
 • Arber Arapi
 • Ardiana Luli
 • Argen Skenderi
 • Arjana Menaj
 • Arnold Gjuzi
 • Besjana Lazja
 • Blerina Kanini
 • Brunilda Brati
 • Burim Bilali
 • Dafina Gora Bileri
 • Denis Lamka
 • Doriana Behari
 • Eda Gega
 • Eduard Skarra
 • Eduart Begolli
 • Eliada Xhoku
 • Elona Zyka
 • Enea Liko
 • Eneda Abazaj
 • Entela Luzi
 • Eriona Bega
 • Erjona Bejko
 • Etleva Lleshi
 • Evisa Duka
 • Fioralba Kasaj
 • Gani Visha
 • Ilir Muho
 • Ingrit Gushta
 • Jona Frroku
 • Julian Rrista
 • Juljana Demiraj
 • Kristo Gjergji
 • Leonard Cake
 • Livja Kyçyku
 • Mario Semini
 • Merilda Veliu
 • Mikel Huta
 • Miljana Xhakolli
 • Mimoza Dabulla
 • Mirela Lipe
 • Nertila Prifti
 • Rabiola Bojaxhiu
 • Redona Kta
 • Romario Zoga
 • Tatjana Toska
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.1.2021., ora 13:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2021., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë