Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist (Pritje) në Sektorin e Pritjes dhe Informacionit, në Drejtorinë e Ekzaminimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale - kategoria IV-a

 2. Specialist (Informacioni) në Sektorin e Pritjes dhe Informacionit, në Drejtorinë e Ekzaminimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale - kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Aleksander Metja
 • Andi Kamberi
 • Armand Maja
 • Dajana Zeqo
 • Denis Lushi
 • Dritan Shabani
 • Edlira Zyfi
 • Edriola Marku
 • Eklitona Kadiu
 • Elton Tyli
 • Ergisa Ruçi
 • Erjon Strati
 • Fiona Kopali
 • Ilenia Kaso
 • Ina Luka
 • Jusida Sallaku
 • Kristina Gjoni
 • Ledi Bilali
 • Leonora Shehi
 • Livja Kyçyku
 • Lorela Agalliu
 • Majlinda Sulollari
 • Malbora Marku
 • Maringlen Ndoji
 • Matilda Shahllari
 • Mesara Suma
 • Migena Shimaj
 • Mikel Huta
 • Mirela Lipe
 • Saniola Kore
 • Sardi Zika
 • Sofia Ismaili
 • Teuta Nomani
 • Valbona Taho
 • Viki Hajnaj
 • Xhensilda Dida
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.11.2020., ora 13:00 , në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.12.2020., ora 10:00 , në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë