Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria: IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adelajda Hysa
 • Adenis Nerguti
 • Admir Zefi
 • Albaida Zhupa
 • Aleda Lleshaj
 • Aleksander Lala
 • Alesia Zenuni
 • Amarilda Kosova
 • Ambra Tukaj
 • Anduela Çaçaj
 • Anila Cengu
 • Antonio Kiçi
 • Artan Hasani
 • Aurora Shurbani
 • Aurora Xhediku
 • Bajram Halilaj
 • Bekim Mulaj
 • Bekim Sela
 • Bresilda Rama
 • Brunilda Reçi
 • Bylbil Gjuta
 • Dashamir Halili
 • Dorian Zefi
 • Elis Dani
 • Elton Brunga
 • Elton Kaziu
 • Elton Tyli
 • Enkeleta Axhami
 • Ensar Basha
 • Eridon Cena
 • Erion Dibra
 • Ervis Guri
 • Fatjona Çilaj
 • Fatos Baruti
 • Gjergj Elezi
 • Glenda Matlija
 • Hajri Kalej
 • Hegla Medja
 • Jetleva Burgu
 • Jonela Dibra
 • Klebeta Mezini
 • Klodiana Gjoni
 • Klodjan Sula
 • Laureta Cenaj
 • Ledi Bilali
 • Ledjona Doçi
 • Leonard Hila
 • Lindita Shehu
 • Malvina Xhediku
 • Marjan Pjetri
 • Merisa Kuluri
 • Nordana Hasa
 • Olta Syla
 • Paulin Gazulli
 • Pavlin Marku
 • Renis Hasa
 • Samanda Noka
 • Sara Visha
 • Selina Prelaj
 • Shemsie Bogdani
 • Shpresa Kola
 • Sidita Kastrati
 • Sonila Rexha
 • Uran Islamaj
 • Valmira Halilaj
 • Vjollca Hysaj
 • Xhelil Bokçiu
 • Zamira Paloka
 • Zana Onuzi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 24.1.2019, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.