Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Sigurimit të Cilësisë dhe Kontrollit, në Drejtorinë për Menaxhimin e Projekteve IPA, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Sigurimit të Cilësisë dhe Kontrollit, në Drejtorinë për Menaxhimin e Projekteve IPA, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Përgatitjes dhe Zbatimit të Projekteve, në Drejtorinë për Menaxhimin e Projekteve IPA, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adela Çullhaj
 • Adrian Sulo
 • Aida Allushi
 • Alket Malo
 • Altea Dajlani
 • Angjelina Kapino
 • Anisa Likaj
 • Armand Telhallari
 • Artan Simoni
 • Artemisa Shquti
 • Blerina Xhaferaj
 • Bonina Meleqi
 • Brikena Mehmeti
 • Danjela Vojka
 • Daorta Berdaj
 • Dasara Hasani
 • Denisa Fejzo
 • Edlira Thaçaj
 • Elgerta Haxhi
 • Eljana Blaceri
 • Ema Berlat
 • Eni Dici
 • Enkida Fera
 • Enkilejda Halili
 • Eris Qesja
 • Erisa Luzi
 • Ermira Hajrullahi
 • Everest Dedja
 • Fatjona Kodra
 • Halil Velaj
 • Holta Canaj
 • Ina Lame
 • Ismet Matragji
 • Jetnor Zhaboli
 • Kejn Berliku
 • Kevin Sulaj
 • Klaudja Lleshi
 • Klestia Cekani
 • Ledia Muraku
 • Lorena Gjoni
 • Lorenc Gordani
 • Mari Dedndreaj
 • Mikel Huta
 • Mimoza Corbaxhiu
 • Olta Kodra
 • Rezarta Doci
 • Sonja Husi
 • Suela Haxhija
 • Suzana Cakciri Cakciri
 • Vilma Davidhi
 • Vjoldan Muslija
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 15.1.2019, ora 15:30 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.