Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Jurist në Avokaturën e Shtetit - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Afrodhiti Shehu
 • Angjelina Kapino
 • Anisa Bali
 • Bledar Karaxha
 • Bora Vrenjo
 • Daorta Berdaj
 • Denisa Fejzo
 • Emirjon Mema
 • Eris Qesja
 • Erjona Mustafaraj
 • Ervina Lila
 • Fatjona Prifti
 • Fiqirete Toska
 • Florina Cenaj
 • Ilda Dushi
 • Jasmina Daiu
 • Julian Collaku
 • Klestia Cekani
 • Ledia Muraku
 • Lorenc Gordani
 • Viktoria Spiro
 • Vilma Davidhi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 10.1.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.Shënim:
Kandidatët e kualifikuar për intervistën e strukturuar me gojë njoftohen se intervista do të zhvillohet më datë 14.1.2019, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.