Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Shëndetësinë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adrian Sulo
 • Aida Allushi
 • Almira Zenollari
 • Ardita Plloçi
 • Arlinda Demeti
 • Artemisa Shquti
 • Bledar Lulaj
 • Blerina Cinari
 • Bonina Meleqi
 • Bora Vrenjo
 • Danjela Vojka
 • Dasara Hasani
 • Denisa Deliu
 • Enkida Fera
 • Erald Balliu
 • Ermira Hajrullahi
 • Ervina Lila
 • Everest Dedja
 • Gilberta Cullhaj
 • Jetmir Llapaj
 • Jetnor Zhaboli
 • Julian Collaku
 • Lorenc Gordani
 • Lulëzim Salaj
 • Manjola Kola
 • Manuela Farrici
 • Mikel Huta
 • Ornela Latifi
 • Renata Muca
 • Vjoldan Muslija
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 8.1.2019, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.