Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Regjistrimit të Biznesit, në Drejtorinë e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Regjistrimit të Biznesit, në Drejtorinë e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - kategoria: IV-a

 3. Specialist në Sektorin e Regjistrimit të Biznesit, në Drejtorinë e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alba Bicja
 • Anis Konduri
 • Anisa Bali
 • Anisa Likaj
 • Ardita Plloçi
 • Armelinda Bali
 • Armino Visha
 • Blerta Turku
 • Bora Vrenjo
 • Brikena Duda
 • Denisa Fejzo
 • Elda Osmani
 • Elfrida Qose
 • Eljana Blaceri
 • Elsa Sherja
 • Ema Berlat
 • Ema Lazaj
 • Emirjon Mema
 • Enea Babameto
 • Eroldi Berberi
 • Fjorela Hajdinaj
 • Florina Cenaj
 • Gentian Bicukaj
 • Gezim Zotkaj
 • Gledis Hajdini
 • Griselda Muça
 • Ilirjan Nerguti
 • Ina Shkurti
 • Jetmir Llapaj
 • Joana Ndreu
 • Jonida Gurra
 • Jonida Ndoni
 • Klea Hita
 • Klestia Cekani
 • Laureta Mehmetaj
 • Liridona Bodi
 • Lorena Gjoni
 • Lorena Hasa
 • Malvina Stafa
 • Migaela Mukja
 • Migena Kerciku
 • Mirjeta Mema
 • Misire Gjana
 • Moreno Malevi
 • Sigi Zaimi
 • Xhulia Karaj
 • Yllka Jahja
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.11.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë