Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Marrëveshjeve Ndërkombëtare për Bashkëpunimin Ndërgjyqësor, në Drejtorinë për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Institucioneve të Varësisë në Fushën Penale, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Fushën Penale, në Drejtorinë për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

 4. Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Fushën Penale, në Drejtorinë për Marrëdhëniet Juridiksionale dhe Bashkëpunimin Ndërgjyqësor, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore e Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Admir Zanaj
 • Agim Çekrezi
 • Alba Bicja
 • Albion Aliko
 • Anisa Bali
 • Ardita Kurti
 • Ardita Plloçi
 • Arjeta Kaja
 • Armelinda Bali
 • Armino Visha
 • Besnik Tozaj
 • Bledar Karaxha
 • Blendi Bimbli
 • Bora Selishta
 • Bora Shaholli
 • Bora Vrenjo
 • Bruno Rexhaj
 • Daorta Berdaj
 • Denarda Kanaj
 • Denisa Fejzo
 • Edvin Sinani
 • Eljan Kasa
 • Eljana Blaceri
 • Elona Poga
 • Ema Berlat
 • Ema Lazaj
 • Emiliano Likaj
 • Emira Allmuca
 • Emirjon Mema
 • Enea Babameto
 • Enea Gjermeni
 • Erinda Krasniqi
 • Eris Qesja
 • Ermelinda Mihali
 • Ermira Mhillaj
 • Etleva Lleshi
 • Fatjon Vranga
 • Fradiol Dine
 • Geraldo Durdaj
 • Gezim Brahaj
 • Haxhi Arbri
 • Ilda Markeçi
 • Ilirjan Nerguti
 • Ira Dedej
 • Iris Spahiu
 • Jon Bedalli
 • Jonida Baba
 • Jonida Gurra
 • Jonida Ndoni
 • Kiti Nechvatal
 • Kiti Shabanaj
 • Klaudia Veliu
 • Klestia Cekani
 • Kristi Petrela
 • Kriti Trikshiqi
 • Ledia Muraku
 • Lorisa Ajdini
 • Luljeta Cani
 • Malbora Dinaj
 • Migena Kerciku
 • Moreno Malevi
 • Nertila Biba
 • Nertila Bregu
 • Ornalda Shala
 • Ornela Gjoni
 • Rezario Kuçaj
 • Romina Duraku
 • Samet Gurguri
 • Santjola Kodra
 • Sigi Zaimi
 • Sonja Husi
 • Tedi Turku
 • Vilma Davidhi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.10.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.10.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.