Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Projektit Antikorrupsion, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave në Fushën e Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Programeve në Fushën e Drejtësisë dhe Antikorrupsionit, në Drejtorinë e Programeve në Fushën e Drejtësisë, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave në Fushën e Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adela (Gogu) Ndini
 • Adelajda Demo
 • Aishe Pace (Sula)
 • Albana Malçi
 • Albion Aliko
 • Altin Selimi
 • Anna Hotaj
 • Argen Skenderi
 • Arlinda Xhametaj
 • Besmir Tocila
 • Blendi Bimbli
 • Brikena Duka
 • Brunilda Kaçori Dine
 • Bruno Rexhaj
 • Denisa Balilaj
 • Denisa Fejzo
 • Edvina Murati
 • Eljan Kasa
 • Eljana Blaceri
 • Elton Tyli
 • Elvina Zika
 • Ema Lazaj
 • Emiljan Troplini
 • Emirjona Huti
 • Enea Babameto
 • Erinda Krasniqi
 • Eris Qesja
 • Erisa Degjoni
 • Etleva Lleshi
 • Evisjana Krasniqi
 • Fatjona Kodra
 • Ilirjan Nerguti
 • Ilirjana Topi
 • Irena Osmënaj
 • Irlind Elezi
 • Jolanda Rama
 • Jona Karapinjalli
 • Jona Panavija
 • Jonida Guri
 • Jonida Ndoni
 • Klaudia Dheskali
 • Klaudja Lleshi
 • Klestia Cekani
 • Leonard Hila
 • Migena Çallëku
 • Oltjana Karaj
 • Ornela Gjoni
 • Rezario Kuçaj
 • Romina Duraku
 • Santjola Kodra
 • Suela Cara
 • Valbona Omeri
 • Viktoria Spiro
 • Xhulia Mulla
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.10.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.10.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.