Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Kukës - kategoria: IV-b

 2. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dibër - kategoria: IV-b

 3. Inspektor në Degën Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Lezhë - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Xhaka
 • Alda Marku
 • Ardita Draçini
 • Armando Dedolli
 • Armando Vata
 • Arnald Doçi
 • Aurora Shurbani
 • Bardhe Gjini
 • Blerina Zaja
 • Briland Mnela
 • Brunilda Krashi
 • Dashamir Halili
 • Denis Lesha
 • Dhurata Sinaj
 • Edmond Maha
 • Elida Boshnjaku
 • Emirjon Mema
 • Eneda Ajdari
 • Ergys Perndoj
 • Erjena Therqaj
 • Fatjon Barbullushi
 • Festime Daci
 • Gac Gjondrekaj
 • Gentjan Gazidedja
 • Jetleva Burgu
 • Klaudia Amzaj
 • Kristi Skapera
 • Luan Kurmekaj
 • Miftar Murati
 • Neki Mehmeti
 • Olgreta Kocaj
 • Ornela Shehu
 • Shqiponja Kraja
 • Tonin Margjokaj
 • Vilme Plaku
 • Xhabir Xhediku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.7.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.7.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.