Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

 2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

 3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

 4. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Fier - kategoria: IV-b

 5. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Berat - kategoria: IV-b

 6. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Vlorë - kategoria: IV-b

 7. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Vlorë - kategoria: IV-b

 8. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Lushnje - kategoria: IV-b

 9. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Lushnje - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Albana Malçi
 • Alma Lleshi
 • Arbër Alicaushaj
 • Arjana Reçi
 • Aurela Aliaj
 • Besnik Tozaj
 • Bledi Caushaj
 • Blerim Sina
 • Daniela Jazaj
 • Denada Shaha
 • Denarda Kanaj
 • Desart Gjoni
 • Dorjan Hoxha
 • Eglantin Dajti
 • Ela Zu
 • Elona Ormenaj
 • Elsa Çuku
 • Elsa Muho
 • Elton Muka
 • Emirjon Mema
 • Eni Buxheli
 • Enila Myftaraj
 • Enver Sulejmani
 • Eralda Memelli
 • Eranda Sita
 • Erilda Bakiasi
 • Erisa Dyrmishi
 • Esmeralda Zylali ( Muçolli )
 • Florina Cenaj
 • Flutura Sherifaj
 • Fradiol Dine
 • Gentian Çela
 • Gentjan Gazidedja
 • Indrit Tafa
 • Jani Karadaku
 • Julian Beqiraj
 • Julian Shehu
 • Kaljona Risto
 • Klajdina Hodaj
 • Ledian Shehu
 • Lejda Abazi
 • Leme Hajdari
 • Marjola Halleshi
 • Marjola Muhaj
 • Mimoza Kosturi
 • Nertila Llaçaj
 • Petro Sinjari
 • Samet Gurguri
 • Shukri Marku
 • Taulant Hani
 • Xheksila Hmataj
 • Yllka Petanaj
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.6.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.