Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Ekzekutimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Ekzekutimit të Pagesave, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave)- Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Agim Bahja
 • Arlinda Terlija
 • Armanda Ymeri
 • Armelinda Kasapi
 • Enea Caushaj
 • Enkeleda Sula
 • Eriola Kacani
 • Eriola Zerani
 • Ermiola Muca
 • Ermir Çalaj
 • Ersida Zeka
 • Evis Sila
 • Fiqiri Gjeta
 • Gac Gjondrekaj
 • Igli Ferati
 • Jonida Sali
 • Jorgina Verori
 • Klevi Hajdini
 • Lorena Kolaj
 • Lumturije Blloshmi
 • Mirgen Gjimi
 • Nilson Kurti
 • Selim Deda
 • Vjosana Sala
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.3.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.3.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.