Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


  1. Përgjegjës i Sektorit të Sigurisë dhe Gjeoportalit, në Drejtorinë e GIS-it dhe Gjeoportalit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Kategoria: III-a/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.