Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


  1. Përgjegjës i Sektorit të Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, në Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.