Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


  1. Drejtor i Drejtorisë së Sistemeve Informatike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, në Ministrinë e Brendshme - kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.