Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


  1. Përgjegjës i Sektorit për Diasporën, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - kategoria: III-a/1

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  • Amarildo Zere
  • Blerina Zyberi
  • Eduart Begolli
  • Eljan Kasa
  • Lindita Braho
  • Marinela Memelli
  • Meli Kondi
  • Rezarta Visoçi
  • Sonila Kosova Meço
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.6.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.