Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist (për burimet njerëzore) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Prokurimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve, në Ministrinë e Integrimit Evropian - Kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Sistemit të Integruar të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Burimeve Mbështetëse, në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit - Kategoria: III-b

 4. Specialist në Sektorin Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare - Kategoria: IV-b

 5. Specialist në Sektorin e Rekrutimit dhe Promovimit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: IV-a

 6. Specialist në Sektorin e Vlerësimit të Punonjësve, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - Kategoria: IV-a

 7. Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Redaktimit Gjuhësor, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Ministrinë e Zhvillimit Urban - Kategoria: III-b

 8. Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adela Cjapi
 • Adela Çullhaj
 • Anisa Mara
 • Anisa Zjarri
 • Ardijan Deda
 • Aristea Kola
 • Aurora Ajazi
 • Bahrie Hajderasi
 • Betime Gjorreta
 • Daniela Hasa
 • Doriana Tuxhari
 • Egi Hoxha
 • Elmina Damarja
 • Elsa Vorfi
 • Enida Plaku
 • Enida Prespa
 • Ensuida Voda
 • Erilda Hoxha
 • Fjoralba Cela
 • Flutura Nikoçi
 • Ina Bregaj
 • Jetmira Sula
 • Klaudia Sharka
 • Malvina Çela
 • Mimoza Selimi
 • Olgerta Pero
 • Renald Bunaj
 • Sude Hupi
 • Suilda Grosha
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.6.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.7.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.