Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kontratave të Koncesionit, në Drejtorinë e Koncesioneve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kontratave të Koncesionit, në Drejtorinë e Koncesioneve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave - Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Shameti
 • Aida Alushi
 • Aida Hamiti
 • Ali Zotaj
 • Amila Ishmaku
 • Andi Vasili
 • Andrea Dalla
 • Anita Shehu
 • Aranit Malaj
 • Arjana Hysaj
 • Bledar Lila
 • Edison Oshafi
 • Elena Nazëraj
 • Elsa Tershalla
 • Esjola Mullaymeri
 • Fatjola Yzeir
 • Fiqiri Gjeta
 • Hajdër Koxha
 • Hega Ismaili
 • Herta Peti
 • Igli Alliu
 • Ina Bakiu
 • Isuf Zyberi
 • Joana Shera
 • Jonida Sali
 • Luelda Ipeku
 • Marcela Hamataj
 • Mario Male
 • Marjan Vathaj
 • Markeljana Hamzallari
 • Naile Muça
 • Nevila Bango
 • Olsi Bakalli
 • Olta Kodra
 • Rexhina Hila
 • Valbona Thanasi
 • Zife Tota
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.6.2017, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.6.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.