Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë, në Ministrinë e Financave - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Shameti
 • Adrian Prenga
 • Albina Ballaxhia
 • Aleks Palnikaj
 • Alma Haxhiaj
 • Anisa Zjarri
 • Ardita Malaj
 • Artemisa Bani
 • Asila Emini
 • Bledar Gallushi
 • Bledi Hakrama
 • Brunilda Ballkoçi
 • Elda Gjonbocari
 • Elona Gjata
 • Erald Kalemi
 • Ermal Muco
 • Ermonela Daci
 • Ervis Rama
 • Esjola Mullaymeri
 • Eva Shehu
 • Fiqiri Gjeta
 • Indrit Mstafa
 • Jerina Varfi
 • Jetmira Sula
 • Jetnor Zhaboli
 • Kolomba Musaj
 • Mimoza Isa
 • Miranda Misini
 • Nevila Bango
 • Olsi Bakalli
 • Olta Kodra
 • Rajmonda Kola
 • Valbona Thanasi
 • Zenepe Dafku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.6.2017, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.6.2017, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.