Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Përcaktimit të Standardeve dhe Metodologjive, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Përcaktimit të Standardeve dhe Metodologjive, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

 3. Specialist në Sektorin e Përgjegjësive Mjedisore dhe Vlerësimit të Riskut, në Drejtorinë e Vlerësimit të Impaktit dhe Licencimit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

 4. Specialist në Sektorin e Përgjegjësive Mjedisore dhe Vlerësimit të Riskut, në Drejtorinë e Vlerësimit të Impaktit dhe Licencimit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

 5. Specialist në Sektorin e Vlerësimit të Gjendjes dhe Ndërgjegjësimit Mjedisor, në Drejtorinë e Performancës Mjedisore, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Zhupani
 • Adela Metaj
 • Alban Preçi
 • Albert Loshi
 • Aldo Muçaj
 • Amilda Haka
 • Anderejeva Qendro
 • Anisa Arapi
 • Arber Arapi
 • Ardiana Luli
 • Ariola Gjoni
 • Arnaldo Lamçe
 • Artur Aliaj
 • Basanja Shtylla
 • Besjana Hoxha
 • Besmir Velsmali
 • Brikena Mehmeti
 • Daniel Shametaj
 • Denis Lamka
 • Eda Gega
 • Eder Ndoci
 • Ela Ziu
 • Elona Zyka
 • Elsid Zekaj
 • Endri Muça
 • Eni Sadik
 • Enis Laçej
 • Eriona Bega
 • Erjola Misku Duckollari
 • Erjon Papallazo
 • Erti Çalaku
 • Fioralba Kasaj
 • Florian Kurti
 • Gntian Manellari
 • Grehans Uka
 • Holta Xhurxhi
 • Ilirjan Çuedari
 • Iris Cerekja
 • Jetnor Zhaboli
 • Jona Mulla
 • Joniada Gjata
 • Julian Rrista
 • Klea Marku
 • Kledia Koprencka
 • Leidi Garuci
 • Mariglen Koçi
 • Mariza Tiri
 • Merilda Veliu
 • Mikel Huta
 • Mimoza Dabulla
 • Mimoza Pilua
 • Nertila Prifti
 • Orjada Hyska
 • Ramazan Ajazi
 • Refat Sulejmani
 • Refije Hajdaraj
 • Rexhina Koçi
 • Rinald Repce
 • Romario Zoga
 • Romina Behari
 • Rozeta Lamaj
 • Samel Kruja
 • Sami Gjeta
 • Spiro Qosja
 • Stela Kadena
 • Tatjana Toska
 • Tauland Sefa
 • Valbona Jaho
 • Vangjush Shiko
 • Vanina Latifi
 • Vasil Sterjo
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.2.2021., ora 14:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu).

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.2.2021., ora 10:00 , Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Bulevardi “Zogu I”, nr. 25/1, Tiranë, Godina “D”, (hyrja nga Rruga Haxhi Hysen Dalliu)