Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin për Diasporën, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - Kategoria: IV-a (Shkenca Juridike/Ekonomike)

 2. Specialist në Sektorin e Kulturës, Identitetit dhe Komunikimit, në Drejtorinë e Diasporës, në Agjencinë Kombëtare të Diasporës - Kategoria: IV-a (Shkenca Kompjuterike)

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Alban Osmanaj
 • Anduela Simaku
 • Anita Keqi
 • Arjana Menaj
 • Besart Shatri
 • Besjana Hoxha
 • Brikena Mehmeti
 • Denis Lamka
 • Dorjan Gjini
 • Dritan Tahiraj
 • Eftela Kacori
 • Eleni Moçka
 • Eliada Xhoku
 • Eljona Ruçi
 • Elona Zyka
 • Enea Ferko
 • Eriona Bega
 • Ersona Cakaj
 • Fioralba Kasaj
 • Gntian Manellari
 • Hener Shanaj
 • Ingrit Gushta
 • Leonora Zogu
 • Lulëzim Salaj
 • Marson Dyrmishi
 • Mikel Huta
 • Mirsilda Ndoci
 • Orlanda Murati
 • Pirro Qerfozi
 • Rexhina Koçi
 • Sara Arra
 • Sidorela Paraspuari
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.1.2021., ora 14:00 , në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.1.2021., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë