Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Tiranë - kategoria III-b

 2. Kryeinspektor i Degës Rajonale të Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Durrës - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adrian Goga
 • Alketa Gjini
 • Altin Balla
 • Andi Kamberi
 • Anida Kulla
 • Arber Arapi
 • Ariola Gjoni
 • Artenisa Jasini
 • Aurora Shurbani
 • Bledar Voka
 • Brikena Abazaj
 • Dorian Beqiri
 • Edona Kraja
 • Ejona Bleta
 • Elton Cerri
 • Enrigerta Hajdari
 • Erjon Deda
 • Eugert Elezi
 • Franceska Kolaj
 • Gani Visha
 • Geraldo Durdaj
 • Gjergji Cekaj
 • Holta Xhurxhi
 • Juliana Çupa
 • Jusida Sallaku
 • Kiti Shabanaj
 • Leonora Zogu
 • Majlinda Sulollari
 • Marcela Mele
 • Maringlen Ndoji
 • Megelina Daja
 • Mikel Huta
 • Miranda Malaj
 • Stela Kadena
 • Valbona Jaho
 • Vilma Gjeçi
 • Xulia Hasa
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.12.2020., ora 14:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.12.2020., ora 10:00 , në ambientet e Universitetit Politeknik i Tiranës, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi Nënë Tereza Nr. 4, Tiranë