Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria: III-b (Shkenca Ekonomike/Inxhinierike)

 2. Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: III-b (Shkenca Ekonomike/Juridike)

 3. Specialist (i Prokurimeve) në Sektorin e Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, - kategoria: IV-a (Shkenca Juridike)

 4. Specialist në Sektorin e Prokurimit dhe Marrëdhënieve Kontraktuale, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile - kategoria: IV-a (Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike)

 5. Specialist në Drejtorinë e Prokurimeve, në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive - kategoria: IV-a (Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike)

 6. Specialist në Drejtorinë e Prokurimeve, në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive - kategoria: IV-a (Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike)

 7. Specialist në Drejtorinë e Prokurimeve, në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive - kategoria: IV-a (Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike)

 8. Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - kategoria: IV-a( Shkenca Juridike)

 9. Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: IV-a (Shkenca Ekonomike/Juridike)

 10. Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Konçesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: III-b (Shkenca Ekonomike)

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adora Dautaj
 • Adriano Sula
 • Alba Hasanaj
 • Albi Basha
 • Aleksander Metja
 • Ali Zotaj
 • Alketa Gjini
 • Alketa Vushaj
 • Andi Kamberi
 • Anduela Simaku
 • Ani Hoshja
 • Antha Mitrushi
 • Anxhela Hakrama
 • Arben Silaj
 • Ardiana Luli
 • Ariola Gjoni
 • Arjola Hoxha
 • Arnold Gjuzi
 • Besjana Shala
 • Blerina Dermishaj
 • Dajana Ndoj
 • Dian Tusha
 • Diturie Balla
 • Dritan Stefanidhi
 • Dritan Tahiraj
 • Eda Gega
 • Eder Ndoci
 • Eklitona Kadiu
 • Elham Reçi
 • Enea Sali
 • Enkelejt Avdyli
 • Eriona Bega
 • Ermal Musabelliu
 • Ernelda Novaku
 • Everest Dedja
 • Fabiona Demuçaj
 • Fjoralba Kau
 • Florina Cenaj
 • Hener Shanaj
 • Herson Torra
 • Ilirjana Mertinaj
 • Jetnor Zhaboli
 • Jonida Qira
 • Juliana Hoxhaj
 • Klaudia Fero
 • Klea Kambo
 • Klea Tafani
 • Klejli Muharremi
 • Krios Tarka
 • Lorela Agalliu
 • Lulëzim Salaj
 • Manuela Farrici
 • Mario Tola
 • Matias Mitrollari
 • Matilda Kalaj
 • Matilda Progja
 • Megelina Daja
 • Megi Mema
 • Meleq Hoxhaj
 • Merilda Veliu
 • Mesara Suma
 • Migena Leka
 • Migena Ramçi
 • Mikel Huta
 • Mimoza Corbaxhiu
 • Mimoza Dabulla
 • Olen Mucaj
 • Orgesta Brata
 • Ornela Muçaj
 • Ramazan Ajazi
 • Risilda Veshi
 • Sidorela Mana
 • Valdete Bardhoshi
 • Vangjush Shiko
 • Vilma Gjeçi
 • Xhemile Vukaj
 • Xhojsi Mema
 • Xulia Hasa
 • Zife Basha
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2020., ora 12:00, në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.12.2020, ora 10:00, në ambientet e godinës së Degës së Thesarit Tiranë, Kati 2, Rruga e Elbasanit, Tiranë