Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Ceremonialit, në Drejtorinë e Protokollit të Shtetit, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Legalizimeve, në Drejtorinë e Çështjeve Konsullore, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 3. Specialist në Sektorin e Legalizimeve, në Drejtorinë e Çështjeve Konsullore, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 4. Specialist në Sektorin e Diasporës, në Drejtorinë e Diplomacisë Publike dhe Diasporës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve Politike dhe Strategjike, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 5. Specialist në Sektorin e Diasporës, në Drejtorinë e Diplomacisë Publike dhe Diasporës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve Politike dhe Strategjike, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 6. Specialist në Drejtorinë e Diplomacisë Ekonomike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve Politike dhe Strategjike, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 7. Specialist në Sektorin e Nismave Rajonale, në Drejtorinë e Rajonit dhe Vendeve Fqinje, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve Politike dhe Strategjike, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 8. Specialist në Sektorin e Nismave Rajonale, në Drejtorinë e Rajonit dhe Vendeve Fqinje, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve Politike dhe Strategjike, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 9. Specialist në Drejtorinë e Arkivit Historik dhe Dokumentacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

 10. Specialist në Drejtorinë e Arkivit Historik dhe Dokumentacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adelajda Demo
 • Albano Roci
 • Anduela Simaku
 • Ardita Metaliaj
 • Argen Skenderi
 • Arjana Toçilla
 • Besjana Haka
 • Besjana Hoxha
 • Besmira Hoxha
 • Borana Elezi
 • Brisilda Shamata
 • Brunilda Kaçori Dine
 • Dafina Gora
 • Denis Dervishi
 • Denisa Deliu
 • Dorisjana Hasani
 • Dorjan Gjini
 • Egi Hoxha
 • Eljana Blaceri
 • Eljona Ruçi
 • Englantina Gjona
 • Enilda Tarko
 • Eraldo Cani
 • Erisa Degjoni
 • Floralba Kojku
 • Franceska Kolaj
 • Ines Hoxha
 • Ingrid Lalike
 • Ismet Dervishi
 • Itena Prifti
 • Jonida Hoxha
 • Julian Fakaj
 • Juljana Demiraj
 • Klementin Syla
 • Kristi Grabovari
 • Ledio Bazaiti
 • Ledion Ademi
 • Leonora Laçi
 • Lindita Caci Backa
 • Migena Kycyku
 • Mirsa Reovica
 • Nancy Tushe
 • Valbona Pleshti
 • Valentina Loka
 • Viola Maça
 • Visar Quni
 • Xhuliana Fiku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 12.6.2020, ora 11:00, online .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.6.2020, ora 10:00, online