Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Kryetar i Degës Territoriale të Shërbimit Turistik, në Degët Territoriale të Shërbimit të Turizmit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

 2. Kryetar i Degës Territoriale të Shërbimit Turistik, në Degët Territoriale të Shërbimit të Turizmit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

 3. Kryetar i Degës Territoriale të Shërbimit Turistik, në Degët Territoriale të Shërbimit të Turizmit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Anduela Xhaferaj
 • Antonjeta Zadrima
 • Arjola Manreka
 • Artan Simoni
 • Besjana Tusuni
 • Besmira Hoxha
 • Blandi Imeri
 • Blendi Bimbli
 • Blerta Coniku
 • Dashamir Boriçi
 • Denis Dervishi
 • Denisa Goga
 • Dorjan Doka
 • Erblina Shahini
 • Eris Cela
 • Ermira Hajrullahi
 • Ervin Agua
 • Everest Dedja
 • Fatjona Kodra
 • Fatos Qefa
 • Gerald Zotaj
 • Gilberta Cullhaj
 • Halil Velaj
 • Hyri Ramaj
 • Ira Shtini
 • Irena Doraci
 • Irma Alushaj
 • Jasemina Voci
 • Jona Biba
 • Klementin Syla
 • Klodjana Gashi
 • Ledio Bazaiti
 • Ledion Ademi
 • Lorena Hasa
 • Lorena Kurti
 • Lorenc Gordani
 • Malvina Dishi
 • Mariglen Brashiba
 • Migaela Mukja
 • Misire Gjana
 • Odeta Seferaj
 • Ornela Memushi
 • Rozeta Kondakçiu
 • Saimir Zeka
 • Samanta Laska
 • Shpëtim Topalli
 • Stiljan Llavdaniti
 • Suela Haxhija
 • Suzana Cakciri
 • Vaso Peja
 • Xheni Seidi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6. 2.2020., ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.Shënim:
*Njoftim: Kandidatët e kualifikuar njoftohen se testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 30.01.2020, ora 14.00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.