Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Analizës së Thelluar të Rasteve të Dyshimta, në Drejtorinë e Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave - kategoria IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Arjola Bizhga
 • Arsen Çaçi
 • Aurora Shurbani
 • Blerta Coniku
 • Denis Dervishi
 • Donika Uka
 • Ermira Hajrullahi
 • Ernelda Novaku
 • Everest Dedja
 • Fjoren Ziu
 • Isabela Bucka
 • Isuf Uruci
 • Jasemina Voci
 • Jonida Braho
 • Malvina Dishi
 • Manuela Farrici
 • Matilda Progja
 • Mimoza Corbaxhiu
 • Oltjan Hamza
 • Suela Haxhija
 • Suzana Cakciri
 • Valbona Dhaskali
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 15:00 në ambientet e ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.