Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria IV-b

 2. Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës - kategoria IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Zefi
 • Alketa Mehmetaj
 • Alketa Qosja
 • Andrijola Iaku
 • Anjeza Preci
 • Anxhela Rusta
 • Ardela Hyka
 • Ardit Sejdini
 • Argen Skenderi
 • Arjan Daci
 • Arjola Mataj
 • Armand Dedej
 • Aurora Paci
 • Besjana Cengu
 • Besjana Saraqi (Oruci)
 • Besmir Shehu
 • Brusilda Kasemi
 • Bujar Miftaraj
 • Dafina Gora Bileri
 • Denisa Goga
 • Dorilda Cengu
 • Dorina Pjetri
 • Dorina Pjetri
 • Eduart Shehu
 • Elkjer Dogjani
 • Elton Brunga
 • Elton Tyli
 • Enkeleta Axhami
 • Enrik Grabova
 • Eraldo Cani
 • Erinda Pecaj
 • Ermir Dhima
 • Ermira Hajrullahi
 • Ervin Agua
 • Etmond Axhami
 • Evangjelica Leka
 • Fatos Qefa
 • Florjana Hasanaj
 • Franceska Muca
 • Juljan Gjura
 • Katiusha Saraqi
 • Kreshnik Ymeraj
 • Kristiana Gjini
 • Kristjana Janko
 • Ledion Gjoka
 • Luljeta Liçi
 • Martina Gega
 • Matilda Demaj
 • Merite Salihi
 • Mimoza Mollosmani
 • Mirela Lipe
 • Mirsela Marashi
 • Nertila Popa
 • Odeta Topollaj
 • Petrit Dodaj
 • Rezartë Pode
 • Rudina Hysolli
 • Sokol Sinani
 • Suela Alla
 • Uran Islamaj
 • Valbona Omeri
 • Valmira Lalushi
 • Xhane Imeraj
 • Xulian Slmina
 • Zamira Mica
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Godinës "Liria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 31.01.2020. Për orën dhe vendin e zhvillimit të saj, kandidatët e kualifikuar do të njoftohen në ditët në vijim, përmes adresës së tyre elektronike.