Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Programimit të Mbështetjes Territoriale, në Drejtorinë e Fondeve të BE-së, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme - Kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Zanaj
 • Albano Roci
 • Andi Pogaci
 • Andja Karroqe
 • Ansi Allushaj
 • Ardi Meçi
 • Ardit Preçi
 • Ardita Rexha
 • Besmir Haxhiaj
 • Besmira Alikaj
 • Besmira Hoxha
 • Bledar Veizi
 • Blendi Bimbli
 • Borana Elezi
 • Brunilda Brati
 • Dafina Gora
 • Denis Lushi
 • Denisa Merkohitoj
 • Dorisjana Hasani
 • Ela Bregu
 • Elda Lezaj
 • Eliada Xhoku
 • Ema Berlat
 • Eneriketa Kulluri
 • Englantina Gjona
 • Enxhi Pelivani
 • Ervin Kujtila
 • Ina Lushka
 • Ira Shtini
 • Julian Collaku
 • Klementin Syla
 • Kristi Grabovari
 • Leba Osmenaj
 • Ledina Ferhati
 • Ledio Bazaiti
 • Ledion Ademi
 • Linda Shima (Punavija)
 • Malvina Plaku
 • Marena Panda
 • Migaela Mukja
 • Migena Makishti
 • Miranda Goçi
 • Mirela Lipe
 • Mirsa Reovica
 • Nancy Tushe
 • Nertila Hodo
 • Nikoleta Janaq (Taragjini)
 • Noela Mahmutaj
 • Patrisia Manaj
 • Rando Kote
 • Raze Cenalia
 • Ritvan Zika
 • Rovena Lila
 • Shkelqim Hoxha
 • Valbona Pleshti
 • Xhulia Çela
 • Xhuliana Fiku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.11.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë