Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Jurist në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Zanaj
 • Ahmet Kerxhaliu
 • Ana Tafa
 • Anisa Bebri
 • Ansi Allushaj
 • Antonjeta Zadrima
 • Armand Bano
 • Asimina Baxheli
 • Besmira Hoxha
 • Besnik Tozaj
 • Bledar Petanaj
 • Daorta Berdaj
 • Edesa Naqo
 • Eliada Xhoku
 • Eljana Blaceri
 • Elvira Dollamaja
 • Emiliano Likaj
 • Emira Allmuca
 • Enxhi Pelivani
 • Eris Qesja
 • Ermal Torra
 • Ermand Shima
 • Florina Cenaj
 • Gentjana Skenderi
 • Gezim Zotkaj
 • Hidri Cerriku
 • Ilirjan Nerguti
 • Indrita Kono
 • Jona Biba
 • Klaida Muçaj
 • Klarida Grabova
 • Ledia Muraku
 • Lorena Kurti
 • Lorisa Ajdini
 • Luçiana Uka
 • Marena Panda
 • Marsela Mbrati
 • Mesara Suma
 • Migaela Mukja
 • Migena Makishti
 • Mikeda Cenaj
 • Miranda Goçi
 • Odeta Seferaj
 • Olta Saliasi
 • Patrisia Manaj
 • Raziola Amzaj
 • Redina Shiroka
 • Rozeta Kondakçiu
 • Samet Gurguri
 • Sonila Koçi
 • Suela Devolli
 • Suela Lena
 • Vilma Belishta
 • Xhulia Çela
 • Xhuliana Fiku
 • Zoica Strora
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.10.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.11.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë