Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

 3. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

 4. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

 5. Specialist në Sektorin e Verifikimit të Procedurave, në Drejtorinë Juridike, e Verifikimit dhe Integrimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Abraham Nallbani
 • Adelajda Demo
 • Andi Pogaci
 • Arber Arapi
 • Argen Skenderi
 • Arjola Hoxha
 • Arla Xhixha
 • Armand Hysa
 • Armando Zeqaj
 • Arsen Sadikaj
 • Bujar Coka
 • Denada Dosti
 • Elfat Shehu
 • Erjola Hoxhallari
 • Erlinda Goga
 • Ernilda Qafa
 • Etleva Nozlli
 • Flavia Jaupi
 • Florina Cenaj
 • Gerjola Bakiu
 • Gezim Brahaj
 • Hidri Cerriku
 • Julian Rrista
 • Ledion Pajo
 • Luan Dedaj
 • Luzvan Meçi
 • Malvina Shira
 • Marinela Arapi
 • Mirela Lipe
 • Polikseni Zaka
 • Rajmonda Nasufi (Mulaj)
 • Ramazan Ajazi
 • Suela Cara
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.8.2019., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.8.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë