Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Dibër - kategoria: IV-b

 2. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tropojë - kategoria: IV-b

 3. Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Përmet - kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Aldi Hoxha
 • Alma Lleshi
 • Arjana Reçi
 • Brunilda Krashi
 • Ersian Gripshi
 • Luan Dedaj
 • Miftar Murati
 • Selina Prelaj
 • Tedi Xhani
 • Valjona Boshnjaku
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.8.2019., ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.8.2019., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë