Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror - kategoria IV-a

 2. Auditues në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - kategoria III-b

 3. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural - kategoria IV-a

 4. Specialist në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural - kategoria IV-a

 5. Specialist në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria III-b

 6. Specialist në Drejtorinë e Auditimit, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Ada Hysi
 • Adriana Kalemaj
 • Ana Shkreta
 • Antonjeta Zadrima
 • Arben Yzellari
 • Arjana Lleshaj
 • Artenca Hasani
 • Arti Mihali
 • Besmir Cani
 • Besnik Tozaj
 • Bledar Karaxha
 • Blerina Mullisi
 • Brikena Mehmeti
 • Brikena Qela
 • Daorta Berdaj
 • Denada Dosti
 • Edlira Stavre
 • Elona Isufaj
 • Enkeleda Kasapi
 • Eralda Alhysa
 • Ermelinda Mihali
 • Ermir Çalaj
 • Ermira Hajrullahi
 • Ersida Tice
 • Fabjola Arapi
 • Gazmend Reka
 • Hygerta Kolimja
 • Igla Lena
 • Ilda Kasaj (Çadri)
 • Ingrid Lalike
 • Jani Hila
 • Jona Meti
 • Klaus Sulaj
 • Krios Tarka
 • Lorena Kurti
 • Lorisa Ajdini
 • Merita Brati
 • Mimoza Corbaxhiu
 • Mimoza Koxhaj
 • Mjaftore Nazeraj
 • Natalia Bregu
 • Onorina Jata
 • Selim Deda
 • Shpresa Ismaili
 • Suela Haxhija
 • Suzana Cakciri Cakciri
 • Ulsi Aliçkaj
 • Xhulia Çela
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.7.2019., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.7.2019., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë