Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Inspektor në Sektorin e Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Gjirokastër - kategoria: IV-a

 2. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Vlorë - kategoria: IV-a

 3. Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore, në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Berat - kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Dulla
 • Agim Kote
 • Andi Hoxha
 • Anika Arifllari
 • Anxhela Rugji
 • Argisa Maze
 • Besnik Muçolli
 • Dionis Skura
 • Edison Beqiraj
 • Elda Liksala
 • Elton Mufali
 • Emkeleda Kupe
 • Engjell Shkembi
 • Ernes Bendo
 • Ernest Sinani
 • Erti Çalaku
 • Ervis Cenaj
 • Ferdinant Ismaili
 • Huzrie Tota
 • Ilirjan Çuedari
 • Ilirjan Mezini
 • Kleanthi Mandi
 • Klevis Xhanari
 • Margarita Tola
 • Martin Arapi
 • Mimoza Likaj
 • Pëllumb Saliaj
 • Petraq Tomani
 • Roventa Sera
 • Rozeta Lamaj
 • Sadik Aliaj
 • Sejdo Kulla
 • Skerdi Qaseja
 • Tartane Elmazaj
 • Tatjana Liçollari
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 7.2.2019, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.2.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.