Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

 2. Specialist në Sektorin e Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë - kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Infrastrukturë dhe Energji, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë - kategoria: III-b

 4. Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: III-b

 5. Specialist në Sektorin e Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Adela Çullhaj
 • Admir Zanaj
 • Amarilda Fejzullau
 • Angjelina Kapino
 • Anisa Gjondedaj
 • Anisa Likaj
 • Ardita Plloçi
 • Arjeta Kaja
 • Armand Telhallari
 • Besmir Lesaj
 • Bora Vrenjo
 • Daorta Berdaj
 • Denisa Fejzo
 • Edvin Madhi
 • Elfrida Qose
 • Eljana Blaceri
 • Elsa Sherja
 • Emirjon Mema
 • Enida Plaku
 • Erinda Ceta
 • Eriola Kocileri
 • Eris Qesja
 • Ermal Torra
 • Ervina Lila
 • Gezim Zotkaj
 • Ilirjan Nerguti
 • Ina Zogu
 • Kristi Petrela
 • Laert Elmazaj
 • Lorena Gjoni
 • Lorenc Gordani
 • Malvina Stafa
 • Mesara Suma
 • Migaela Mukja
 • Migena Kerciku
 • Misire Gjana
 • Nadire Pilavi
 • Spiro Maliqi
 • Stela Pervathi
 • Tedi Turku
 • Vilma Davidhi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 29.1.2019, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.2.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.