Email:
Fjalëkalimi:

Klikoni këtu nëse nuk ju kujtohet fjalëkalimi.

Nëse nuk keni akoma llogari në faqe klikoni për t'u regjistruar.

Identifikohu/Regjistrohu  


Departamenti i Administratës Publike, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

 1. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës - kategoria: IV-a

 2. Specialist në Sektorin e Hartimit të Akteve, në Drejtorinë e Hartimit të Legjislacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit, në Ministrinë e Drejtësisë - kategoria: III-b

 3. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - kategoria: III-b

 4. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: IV-a

 5. Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • Admir Zanaj
 • Alma Dylgjeri
 • Amarilda Fejzullau
 • Angjelina Kapino
 • Anisa Likaj
 • Besmir Cani
 • Bjorka Duka
 • Bora Kola
 • Denisa Fejzo
 • Elfrida Qose
 • Eljana Blaceri
 • Elsa Sherja
 • Emirjon Mema
 • Enida Plaku
 • Eriola Kocileri
 • Eriselda Guri
 • Ermal Torra
 • Ervina Lila
 • Gezim Zotkaj
 • Ilirjan Nerguti
 • Ina Zogu
 • Kristi Petrela
 • Lorena Hasa
 • Lorenc Gordani
 • Lorino Prendi
 • Malvina Stafa
 • Misire Gjana
 • Nadire Pilavi
 • Romina Hoxha
 • Stela Pervathi
 • Tedi Turku
 • Vilma Davidhi
A. Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 24.1.2019, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.